Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΣΚΑΝΑ - ESKANA: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕ...

ΕΣΚΑΝΑ - ESKANA: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕ...: Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων αθλητικών νόμων 2725/99,3057/2002 και 3264/2004, των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.,...