Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΕΣΚΑΝΑ - ESKANA: EOK | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩ...

ΕΣΚΑΝΑ - ESKANA: EOK | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩ...: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΟΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016