Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

ΕΣΚΑΝΑ - ESKANA: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜ...

ΕΣΚΑΝΑ - ESKANA: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜ...: Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων(2725/1999, 3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12), των Καταστατικών της Ε...