Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ΕΑΝ
Τα νέα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 25η Νοεμβρίου στα γραφεία του Σωματείου, προχώρησαν στην συγκρότηση σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.ΝΙΚΑΙΑΣ είναι:Πρόεδρος Δ.Σ. :            Αθανασίου Ιωάννης
Α΄Αντιπρόεδρος:          Ροσσολάτος Αντώνιος
Β΄Αντιπρόεδρος:          Γούλας Θωμάς
Γ. Γραμματέας:             Κιρκινέζης  Χριστόδουλος-Χρήστος
Ειδ. Γραμματέας:          Ρεμαντάς Ευστάθιος                                             
Ταμίας:                          Ρεπάνης Ιωάννης

Τακτικά Μέλη

Έφορος Αθλητισμού:       Απόστολος Κάβουρας
Έφορος Υλικού:                Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος 
Έφορος Δημ.Σχέσεων:     Καρανδρέας Νικήτας 

Αναπληρωματικά Μέλη:  Μπάρδης Ηλίας, Παυλίδης Ηλίας, Mersinaj Donald

Καλή επιτυχία στο έργο τους.