Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Ενημέρωση για τον τρόπο επανέναρξης των προπονήσεωνΗ Ε.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ, μετά και την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΥΑ/197012/5951/1454 υπουργική απόφαση, που αφορά ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επανέναρξη των προπονήσεων μας για τα τμήματα των Νέων (γεννημένοι 2002 και μεγαλύτεροι) – Εφήβων (γεννημένοι 2003-2004) – Παίδων (γεννημένοι 2005-2006) – Παμπαίδων (γεννημένοι 2007):

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

·        Κάθε αθλητής θα πρέπει να προσκομίσει στην ομάδα το Φύλλο Ιατρικού Ιστορικού Αθλητή υπογεγραμμένο από γιατρό, ο οποίος θα πρέπει να έχει εξετάσει κλινικά τον αθλητή και να έχει πάρει λεπτομερές ιστορικό, με έμφαση στα κλινικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με πρόσφατη λοίμωξη από COVID-19 (τόσο για τον ίδιο όσο και για το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον).
Καταβάλλεται προσπάθεια από πλευράς μας να υπάρξει συμφωνία με κάποιον γιατρό ο οποίος θα αναλάβει μετά από συνεννόηση να δέχεται τους αθλητές προκειμένου να συμπληρωθεί το  Φύλλο Ιατρικού Ιστορικού.
Το Φύλλο Ιατρικού Ιστορικού Αθλητή θα παραδοθεί κατά την πρώτη ημέρα προπόνησης του αθλητή στον υπεύθυνο του Συλλόγου και θα φυλάσσεται με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αθλητής που δεν θα προσκομίσει το αναφερόμενο ανωτέρω δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις προπονήσεις της ομάδας.
·     Επίσης, κάθε αθλητής θα πρέπει να προσκομίσει στην ομάδα Υπεύθυνη Δήλωση του ν.105 συμπληρωμένη:
     ·        Από τον κηδεμόνα του αθλητή, η οποία θα αναφέρει πως συναινεί να πάρει μέρος στην  προπόνηση ο κηδεμονευόμενος του 
    ·          Από τον ίδιο (αν πρόκειται για ενήλικα αθλητή), η οποία θα αναφέρει πως προσέρχεται στην προπόνηση Οικεία Βουλήσει. 
·          
        Από τους προπονητές των τμημάτων (με βάσει τη δυνατότητα και τις επιθυμίες των αθλητών) θα δημιουργηθούν ολιγομελή γκρουπ. Ο προπονητής και ο έφορος του τμήματος είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των αθλητών σχετικά με το γκρουπ στο οποίο θα συμμετέχουν, αλλά και για να υπάρχει στο γήπεδο κατάσταση ανά γκρουπ.
·       Πριν την προπόνηση, κάθε αθλητής θα στέλνει στην ομαδική συνομιλία του τμήματος μήνυμα πως προσέρχεται στην προπόνηση καθώς είναι καλά.


 ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

·         Κάθε αθλητής θα προσέρχεται στο γήπεδο μόνος του (απαγορεύεται ρητώς η παρουσία θεατών στην προπόνηση).
·         Στην είσοδο του γηπέδου θα υπάρχει ο Κατάλογος Εισερχομένων-Εξερχομένων στον οποίο ο κάθε αθλητής θα συμπληρώνει τα στοιχεία του.
·         Στην είσοδο θα υπάρχει επίσης αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος προς χρήση κατά την είσοδο και την έξοδο από την εγκατάσταση, όπως και ειδικό θερμόμετρο.
·         Κάθε αθλητής θα κατευθύνεται στον χώρο που θα του υποδεικνύεται προκειμένου να αφήσει τα πράγματά του και να ετοιμαστεί για την προπόνηση. Στο χώρο αυτό θα υπάρχει και η μπάλα (όπως και όποιο άλλο αθλητικό όργανο χρησιμοποιηθεί στην προπόνηση) η οποία θα είναι μία για κάθε αθλητή, θα έχει πάνω της ευδιάκριτο αριθμό και σε όλη τη διάρκεια της προπόνησης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ίδιο αθλητή.
·         Συνίσταται κάθε αθλητής να έχει στην τσάντα του το νερό του (δεν θα λειτουργεί ο ψύκτης), όπως και την ατομική του πετσέτα.
·         Οι αθλητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μπάνιο καθώς τα αποδυτήρια θα παραμείνουν κλειστά (εκτός από έκτακτη ανάγκη χρήσης της τουαλέτας).

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά και κυρίως με ασφάλεια για την υγεία όλων μας. 

Για ερωτήσεις ή απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους  προπονητές και στους εφόρους των τμημάτων.