Πρόγραμμα 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 1ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ